T-19 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem A-14 tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych.