T-18 Tabliczka do znaków drogowych pionowych -tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka T-18 wskazuje nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu najpierw w lewo, potem w prawo.