T-17 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca granicę państwa

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka T-17 wskazuje granicę państwa.