T-16 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka T-16 wskazuje miejsce wyjazdu wozów strażackich.