T-13 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka T-13 wskazuje odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein.