T-12 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka T-12 wskazuje podłużny uskok nawierzchni.