T-11 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca przeprawę promową

Szczegóły