T-10 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka T-10 wskazuje przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu.