T-1 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.