R-4a Znak szlaku rowerowego - informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego

Szczegóły

Znak R-4a „informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego”

Wskazuje rzeczywisty przebieg szlaku rowerowego.

Na znaku R-4a umieszcza się graficzną ilustrację przebiegu szlaku rowerowego w schemacie rzeczywistego układu dróg.

Przy czym przebieg szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego kierunek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.