G-4 Znak dodatkowy kolejowy drogowy pionowy - krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowo-drogowym wielotorowym

Szczegóły

Znak G-4 „krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym” wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; znak ten informuje, że na przejeździe występuje więcej niż jeden tor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.