G-1d Znak dodatkowy kolejowy drogowy pionowy - słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni

Szczegóły

Znak G-1d „słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni” informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10. Jeżeli ze względu na warunki lokalne znaki ostrzegawcze umieszczono bliżej niż w odległości (od miejsca niebezpiecznego) 150 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach, to pod znakiem ostrzegawczym umieszcza się słupek z dwiema kreskami, a słupek z jedną kreską na 1/2 odległości znaku ostrzegawczego. Jeżeli znak ostrzegawczy umieszczono w bezpośredniej bliskości przejazdu, to stosuje się tylko słupek z jedną kreską umieszczony pod znakiem ostrzegawczym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.