F-9 Znak uzupełniający drogowy pionowy - znak prowadzący na drodze objazdowej

Szczegóły

Znak F-9 „znak prowadzący na drodze objazdowej” wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.