F-8 Znak uzupełniający drogowy pionowy - objazd w związku z zamknięciem drogi

Szczegóły

Znak F-8 „objazd w związku z zamknięciem drogi” wskazuje wyznaczony objazd; jeżeli na znaku F-8 umieszczono znak zakazujący wjazdu określonych pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojazdów wskazanych na znaku zakazu.