F-6a Znak uzupełniający drogowy pionowy - wariant znaku uprzedzającego

Szczegóły

Uprzedza, że za skrzyżowaniem znajduje się przejazd kolejowy bez zapór.