F-4 Znak uzupełniający drogowy pionowy - nazwa rzeki

Szczegóły

Znak F-4 „nazwa rzeki” podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.