F-3c Znak uzupełniający drogowy pionowy - granica obszaru administracyjnego miasto na prawach powiatu

Szczegóły

Znak F-3c „granica obszaru administracyjnego miasta na prawach powiatu” z umieszczonymi nazwami informuje o wjeździe na obszar miasta na prawach powiatu.