F-2a Znak uzupełniający drogowy pionowy - granica państwa

Szczegóły

Znak F-2a „granica państwa” informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.