F-20 Znak uzupełniający drogowy pionowy - część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów

Szczegóły

Znak F-20 „część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów” wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku. Zamiast symbolu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na znaku może być umieszczony inny symbol pojazdu, odpowiednio do sposobu przeznaczenia drogi lub jej części.