F-13 Znak uzupełniający drogowy pionowy - przejazd tranzytowy

Szczegóły

Znak F-13 „przejazd tranzytowy” wskazują zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.