F-12 Znak uzupełniający drogowy pionowy - znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem

Szczegóły

Znak F-12 „znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem” wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.