E-6c Znak kierunku miejscowości drogowy pionowy - drogowskaz do przystani promowej

Szczegóły

Znak E-6c „drogowskaz do przystani promowej” wskazują kierunek do przystani promowej; znak E-6c może oznaczać ponadto dworzec morski. Na drogowskazach według wzoru znaku E-6 mogą być podawane odpowiednim napisem lub symbolem kierunki do jednostek Policji, pogotowia ratunkowego, urzędów administracji publicznej, zarządów drogi oraz jednostek prowadzących odprawę celną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.