E-6b Znak kierunku miejscowości drogowy pionowy - drogowskaz do dworca autobusowego

Szczegóły

Znak E-6b „drogowskaz do dworca autobusowego” wskazuje kierunek do dworca autobusowego. Na drogowskazach według wzoru znaku E-6 mogą być podawane odpowiednim napisem lub symbolem kierunki do jednostek Policji, pogotowia ratunkowego, urzędów administracji publicznej, zarządów drogi oraz jednostek prowadzących odprawę celną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.