E-6a Znak kierunku miejscowości drogowy pionowy - drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej (wariant)

Szczegóły

Znak E-6a „drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej” wskazuje kierunek do dworca lub stacji kolejowej. Na drogowskazach według wzoru znaku E-6 mogą być podawane odpowiednim napisem lub symbolem kierunki do jednostek Policji, pogotowia ratunkowego, urzędów administracji publicznej, zarządów drogi oraz jednostek prowadzących odprawę celną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.