E-6 Znak kierunku miejscowości drogowy pionowy - drogowskaz do lotniska

Szczegóły

Znak E-6 „drogowskaz do lotniska” wskazuje kierunek do lotniska. Na drogowskazach według wzoru znaku E-6 mogą być podawane odpowiednim napisem lub symbolem kierunki do jednostek Policji, pogotowia ratunkowego, urzędów administracji publicznej, zarządów drogi oraz jednostek prowadzących odprawę celną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.