E-5 Znak kierunku miejscowości drogowy pionowy - drogowskaz do dzielnicy miasta

Szczegóły

Znak E-5 „drogowskaz do dzielnicy miasta” wskazują na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast; znak E-5 z napisem „Centrum” wskazuje kierunek do centrum miasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.