E-2b Znak kierunku miejscowości drogowy pionowy - drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią

Szczegóły

Znak E-2b „drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią” wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. Umieszczone obok nazwy miejscowości znak z literami „PL” oraz znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym wskazują, że w miejscowości znajduje się przejście graniczne do tego państwa. Umieszczony obok nazwy miejscowości znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym wskazuje, że miejscowość jest położona w tym państwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.