E-22b Znak kierunku miejscowości drogowy pionowy - obiekt na samochodowym szlaku turystycznym

Szczegóły

Znak E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym” wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.