E-22a Znak kierunku miejscowości drogowy pionowy - samochodowy szlak turystyczny

Szczegóły

Znak E-22a „samochodowy szlak turystyczny” wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej wytyczającej szlak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.