E-20 Znak kierunku miejscowości drogowy pionowy - tablica węzła drogowego na autostradzie

Szczegóły

Znak E-20 „tablica węzła drogowego na autostradzie” informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna – numer wyjazdu, dolna – odległość tablicy od wyjazdu; zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podawana nazwa węzła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.