E-1b Znak kierunku miejscowości drogowy pionowy - tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę

Szczegóły

Znak E-1b „tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę” uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady. Umieszczone na znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.