E-1a Znak kierunku miejscowości drogowy pionowy - tablica przeddrogowskazowa na autostradzie

Szczegóły

Znak E-1a „tablica przeddrogowskazowa na autostradzie” uprzedza o wyjeździe z autostrady. Umieszczone na znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.