E-19a Znak kierunku miejscowości drogowy pionowy - obwodnica

Szczegóły

Znak E-19a „obwodnica” wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.