E-17a Znak kierunku miejscowości drogowy pionowy - miejscowość

Szczegóły

Znak E-17a „miejscowość” oznacza wjazd do miejscowości. Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.