E-15d Znak kierunku miejscowości drogowy pionowy - numer drogi ekspresowej

Szczegóły

Znak E-15d „numer drogi ekspresowej” wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. Znak oznacza także, że drogą mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 11,5 t i odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach. Umieszczona pod znakiem E-15d tabliczka T-34 oznacza, że za przejazd odcinkiem drogi publicznej tak oznaczonym pobiera się opłatę elektroniczną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.