E-15b Znak kierunku miejscowości drogowy pionowy - numer drogi wojewódzkiej

Szczegóły

Znak E-15b „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t” wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. Znak oznacza także, że drogą mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 8 t i odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.