BT-1 Znak dodatkowy dla kierujących tramwajami pionowy - ograniczenie prędkości

Szczegóły

Znak BT-1 „ograniczenie prędkości” oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem. Zakaz obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 „koniec ograniczenia prędkości”

 

 

 

 

 

 

 

 

.