AT-5 Znak dodatkowy dla kierujących tramwajami pionowy - ruch kolizyjny

Szczegóły

Znak AT-5 „ruch kolizyjny” ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Na którym skręcający motorniczy, opuszczając skrzyżowanie, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się w kierunku na wprost.

 

 

 

 

 

 

 

 

.