AT-4 Znak dodatkowy dla kierujących tramwajami pionowy - stromy podjazd

Szczegóły

Znak AT-4 „stromy podjazd” ostrzega o znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

.