AT-3 Znak dodatkowy dla kierujących tramwajami pionowy -niebezpieczny zjazd

Szczegóły

Znak AT-3 „niebezpieczny zjazd” ostrzega o znacznym spadku podłużnym toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

.