AT-2 Znak dodatkowy dla kierujących tramwajami pionowy - sygnalizacja świetlna wzbudzana

Szczegóły

Znak AT-2 „sygnalizacja świetlna wzbudzana” ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym tramwaj wzbudza wydzieloną dla siebie fazę.

 

 

 

 

 

 

 

 

.