T-31 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca kategorię tunelu

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem B-13a tabliczka T-31 z literą B, C, D lub E oznaczającą kategorię tunelu lub tabliczka z odpowiednim napisem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup towarów niebezpiecznych lub określonego sposobu przewozu tych towarów.