Tymczasowa Organizacja Ruchu

Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

– policjant;
– żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia,
– funkcjonariusz Straży Granicznej,
– inspektor Inspekcji Transportu Drogowego,
– umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny,
– strażnik gminny (miejski),
– pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym,
– osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi,
– osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu,
– kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
– strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego,
– strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
– członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
– funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń,
– pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.